Kanalyran

Starke Man - även för kvinnor

Starke Man är ett traditionellt inslag på Kanalyran. Den ordnades för första gången 1995. Nu som då sköts tävlingen av Rune Andersson och det är högt intresse för att delta. I år körs tävlingen i två klasser, en för män och en för kvinnor. Grenarna kommer att variera något, men i övrigt blir det samma villkor för båda könen.

Nytt för i år är att tävlingen har med en egen speaker, Lars Palmér från Jönköping, en välkänd man i dessa kretsar.

Utökningen gör att tävlingen körs över tre dagar istället för två.  Tävlingsschemat ser ut så här. Obs! Tiderna är preliminära och ungefärliga.

Fredag sen eftermiddag och kväll: Kvaltävling för männen.
18.00 Conans cirkel
19.30 Atlasstenar
21.30 Farmer's Walk
Samtliga grenar på Torget mellan scenen och restaurangområdet

Lördag: Finaltävling för för männen. De tio bästa går hit.
11.30 Stocken (Kapellgatan)
13.00 Däckvältning (Kapellgatan)
14.30 Säckbärning (Torget)

Söndag: Kvinnornas tävling. Fem grenar.
Avgörs utanför Dalsland Center i Håverud.
10.30 Farmer's Walk
11.00 Däckvältning
12.15 Stenlastning
13.45 Stocken
15.00 Säckbärning

Precis som förra året ska de tävlande tillhöra någon förening eller klubb som är ansluten till Riksidrottsförbundet och som accepterar slumpvisa dopingtester. Detta görs för att alla ska tävla på lika villkor. Vårt mål är en helt ”ren” tävling.


Conan's Cirkel brukar alltid vara en populär gren.


Farmer's Walk går ut på att bära tunga resväskattrapper.