Kanalyran

Föreningar

Föreningsaktiviteter Kanalyran

Samtliga föreningar i Melleruds kommun inbjuds att ordna aktiviteter eller hjälpa till med arrangemanget i samband med årets Kanalyra 5 - 7 juli.  

I huvudsak kan föreningsmedverkan vara av tre slag:

  • Föreningen ordnar en aktivitet av något slag och har rätt att ta en avgift för detta, pengar som behålls av föreningen.
  • Föreningen medverkar med utställning eller information i syfte att göra sin verksamhet mer känd eller att värva nya medlemmar.
  • Föreningen anlitas av Kanalyran för att utföra vissa arbetsuppgifter och får en ekonomisk ersättning för detta. Vi kommer i år att ha ett stort behov av att anlita föreningar, framför allt för kvällsaktiviteterna fredag och lördag.

Dessutom har föreningarna möjlighet att både visa upp sig och vinna penningpriser under lördagens stora kortege.

De föreningar som önskar medverka på något av dessa sätt kan redan nu kontakta undertecknad.

Marie Hörnlund

Telefon: 0530-181 08

E-post: marie.hornlund@mellerud.se