Kanalyran

Kanalyran ställs in även 2021

På grund av det rådande läget med covid-19 kommer Kanalyran som var planerad 2-4 juli att ställas in även 2021.

Med gällande restriktioner går det inte att genomföra Kanalyran med den mängd människor som besöker stadsfesten. Eftersom planeringstiden är relativt lång och det är många olika parter inblandade är ett tidigt beslut nödvändigt. Därför beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 april att ställa in Kanalyran 2021.

Vi håller i och ut, och tar sikte på 2022! <3